Integrationsministern besökte Hässleholmen i Borås

I sitt anförande, under mötet om urbant utvecklingsarbete i Borås förra veckan, betonade integrationsminister Erik Ullenhag vikten av att vända utvecklingen i de mest utsatta stadsdelarna i landet så att människor vill bo kvar.

Den 4-5 februari hölls ett nationellt möte inom det urbana utvecklingsarbetet i Borås. Landshövding Lars Bäckström och integrationsminister Erik Ullenhag deltog och berättade om vad som händer på regional och nationell nivå. Boverket informerade om stimulansmedlen och Skolverket om sitt uppdrag. Från lokalt håll berättade Borås om sitt lokala arbete och tog med deltagarna på ett besök i stadsdelen Hässleholmen.

Ungdomar som fikar

Fika i Hässleholmen där ungdomssatsningen FC Ibra informerade om sitt arbete. Foto: Kerstin Andersson 

Erik Ullenhag uppmärksammade i sitt anförande att även om situationen i utsatta stadsdelar som Hässleholmen är problematisk så indikerar nyligen framtagna siffror att den negativa utvecklingen brutits.

Landshövdingen gjorde en historisk tillbakablick där han betonade att även om det är lätt att längta tillbaka så var inte allt bättre förr. Långt in på 1950-talet var många fattiga och diskriminerade.

– Men vi lyckades vända utvecklingen. Och tillsammans ska vi klara av att anta utmaningen igen. Om Sverige kunde gå från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste så kan vi klara av att bygga ett samhälle där alla, oavsett rötter, kön och ålder blir en tillgång, avslutade landshövdingen sitt anförande.

Borås lyfte både i sina föredragningar och under besöket i Hässleholmen vikten av att satsa på skolan och ungas uppväxtvillkor, men också på arbetsmarknadsfrågor. Boverket informerade om de 200 miljoner kronor i stimulansmedel som regeringen beslutat att bidra med under 2013 och 2014 för att ”stärka, stimulera och utveckla det arbete som de nio kommunerna bedriver för att minska utanförskapet”. Vi fick också ta del av exempel på praktiskt arbete som bedrivs i några kommuner och lyssna på aktuell forskning inom området.

Mötet arrangerades av Arbetsmarknadsdepartementet, Borås stad, Boverket, Skolverket samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Fakta om det urbana utvecklingsarbetet

I den nuvarande nationella satsningen inom det urbana utvecklingsarbetet deltar 15 stadsdelar som är utvalda utifrån variablerna hög arbetslöshet, långvarigt försörjningsstöd och låg andel elever med gymnasiebehörighet.  

De utvalda stadsdelarna är i Stockholm: Rinkeby och Tensta; i Södertälje: Ronna och Hovsjö; i Växjö: Araby; i Kristianstad: Gamlegården; i Malmö: Herrgården och Södra Sofielund; i Landskrona: Centrum-Öster; I Borås: Hässleholmen; i Trollhättan: Kronogården samt i Göteborg: Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården och Bergsjön.