Västsvenska grisnäringen i akut kris – allt färre väljer svenskt kött

Vi äter allt mindre svenskt griskött. Nu är den västsvenska grisnäringen i akut kris. - Just nu tar slakterierna inte emot grisar. Vår bedömning är att 30- 40 000 grisar i Västra Götaland står i kö för slakt. Det här skapar en mycket pressad och kaotisk situation för hela näringen, säger landsbygdsdirektör Peter Svensson.

I det akuta läget krävs överläggningar och åtgärder från branschen och staten i samverkan. I ett längre perspektiv krävs åtgärder för att öka efterfrågan på svenskt fläskkött.
- Grisnäringen håller på att dö, menar Peter Svensson.
- Vi tappar arbetstillfällen och skatteintäkter på landsbygden.

År 2010 fanns cirka 40 000 arbetstillfällen i livsmedelssektorn i Västra Götalands län. Minskar tillgången på djur krymper branschen. Landsbygden och hela länet får betala ett högt pris genom färre jobb och sämre service.
- Vi är mycket oroade. Vi befarar dessutom att fler områden än grisproduktionen kommer att drabbas framöver, säger Peter Svensson.  

Många konsumenter vill köpa svenskt. Men det är inte alltid lätt att avgöra varifrån köttet kommer. Exempelvis innehåller charkprodukterna en allt mindre andel svenskt grisskött. Danskt och tyskt griskött lockar med lägre priser.  

När man väljer svenskt vet konsumenten att grisköttet är producerat på ett bra och säkert sätt. Svenska djurskyddsbestämmelser är en kvalitetsgaranti. Det är viktigt att informera om detta och dags att ställa krav på en tydligare ursprungsmärkning.  

I offentliga inköp är minst 70 procent av allt kött importerat. Kommuner och region kan genom smart upphandling stärka efterfrågan på svenskproducerat kött. Länsstyrelsen har under 2013 stöttat 18 av länets kommuner som varit i process för att göra nya upphandlingar.
- I många kommuner finns en politisk vilja men det går för långsamt. Det finns samtidigt kommuner i länet som gör ett mycket bra arbete, konstaterar Peter Svensson.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21