Du spelar roll

Spela roll är en kampanj för att uppmärksamma barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår samma vecka som Alla Hjärtans Dag infaller.
Logotyp Du spelar roll

I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan första gången 2011. I USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. Länsstyrelsen och nätverket De glömda barnen i Västra Götaland kommer denna vecka att skicka vykort i form av checklistor till kommunpolitiker.  

Läs mer på www.duspelarroll.se.