Samernas nationaldag

Idag, den 6 februari firas samernas nationaldag. Nationaldagen är gemensam för alla samer och firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Den första gången som dagen firades var 1993, i samband med att FN:s internationella urbefolkningsår inleddes.
Samernas flagga

Samerna är ett urfolk i Sverige. Tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar har de också ställning som nationell minoritet.

Gemensamt för alla fem minoritetsgrupper är att de har ett historiskt långvarigt band med Sverige. I likhet med de andra minoriteterna har samerna under lång tid varit utsatta för diskriminering och osynliggörande.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ikraft. Lagen anger bland annat att myndigheter som Länsstyrelsen ska arbeta för att främja minoriteters rättigheter och minoritetsspråkens bevarande.

Lär mer om samernas nationaldag på Sametingets webbplats.

Läs mer om Sveriges fem erkända nationella minoriteter på www.minoritet.se.