För lite strandskyddstillsyn

Länsstyrelsen har följt upp i vilken omfattning länets kommuner ägnar tid åt strandskyddstillsyn. Vår sammanställning visar att strandskyddstillsynen är alldeles för liten i förhållande till behovet.

Kommunerna har sedan 2009 ansvar för all strandskyddstillsyn, förutom i områden med annat naturskydd. Länsstyrelsen har en vägledande roll gentemot kommunerna.  

Nu har vi följt upp kommunernas strandskyddstillsyn och ställt samman en rapport. Uppföljningen visar att strandskyddstillsynen i länet är av alldeles för liten omfattning. Närmare hälften (46 procent) av kommunerna har inte tagit ett enda tillsynsbeslut på tre år. Endast tre kommuner utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn. Länsstyrelsens uppfattning är att tillsynen inte motsvarar behovet.   

Länsstyrelsen tillsynsvägledning har varit omfattande de senaste åren. Vi har bland annat gjort kommunbesök och arrangerat utbildningar, men våra insatser har uppenbarligen inte varit tillräckliga för att få igång en mer aktiv tillsyn hos kommunerna. Kommunerna nämner resursbrist och prioriteringar som några av skälen till den låga aktiviteten inom strandskyddstillsynen.

Läs rapporten

FAKTA  

Vad är strandskyddstillsyn?  

Kommunerna och Länsstyrelsen övervakar våra strandskyddsområden. Det kallas för strandskyddstillsyn.

Myndigheterna kan, antingen genom inkomna klagomål eller på eget initiativ, kontrollera om något förbjudet har skett inom skyddat område. Om tillsynsmyndigheten får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd startas en utredning. Vi kontaktar också berörda. Om det visar sig att fel har skett kan myndigheten besluta om föreläggande att rätta till. Myndigheten kan också anmäla om misstänkt brott till åklagare och polis.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21