Konferens om kvinnlig könsstympning

Den 6 februari är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. För att uppmärksamma frågan bjuder Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs Stad in till en konferens.

Till konferensen kommer ett 100-tal yrkesverksamma som på olika sätt kommer i kontakt med könsstympning av flickor och kvinnor. Det är personal inom bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, ungdomsmottagningar, hälso- och sjukvård.

En av föreläsarna under dagen är Vanja Berggren, docent i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet, som doktorerat om kvinnlig könsstympning i Sudan samt i Sverige efter immigration. Länsstyrelsen i Östergötland har genom Vanja fått ett regeringsuppdrag att ta fram vägledande material för arbetet att förebygga könsstympning.

Göteborgs Stads samverkansgrupp mot kvinnlig könsstympning har av kommunstyrelsen i Göteborg fått det unika uppdraget att utbilda i kvinnlig könsstympning och ge råd till dem som möter frågan i sitt arbete.

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

TID: Torsdag den 6 februari 2014 kl. 09:00-16:00

PLATS: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88