Agneta Kores lämnar Länsstyrelsen

Agneta Kores lämnar Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 31 juli för ett uppdrag som ny VD för Stena Fastigheter Göteborg.
Bild på Agneta Kores. Foto: Anders Wejrot

– Agneta Kores har arbetat på länsstyrelsen som länsöverdirektör sedan 1 november 2011. Agneta har betytt mycket för det utvecklings- och kvalitetsarbete som pågår på myndigheten, säger landshövding Lars Bäckström.  

– Jag beklagar att Agneta Kores väljer att sluta på Länsstyrelsen. Jag gratulerar samtidigt Agneta Kores och Stena Fastigheter Göteborg till hennes nya uppdrag. Och önskar Agneta all framgång som VD.