Borås i centrum för urbant utvecklingsarbete

Den 4-5 februari hålls ”Nationellt möte inom det urbana utvecklingsarbetet” i Borås. Landshövding Lars Bäckström och integrationsminister Erik Ullenhag deltar och berättar om vad som händer på regional och nationell nivå. Från lokalt håll kommer Borås att informera om sitt arbete.

Dialogdagarna kommer i huvudsak att handla om utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och stimulansbidrag. Här kommer att finnas tid för erfarenhetsutbyte och möjligheter att föra fram synpunkter och önskemål till ansvariga myndigheter. Ett besök i stadsdelen Hässleholmen står också på programmet.  

- Det är bra och viktigt att satsa på socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt är det viktigt att se sambandet mellan utvecklingen i socioekonomiskt svaga och starka områden, och att arbeta för att minska skillnaderna i livsvillkor och uppväxtvillkor i länet, säger Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Det är på initiativ av Borås Stad som ”Nationellt möte inom det urbana utvecklingsarbetet” äger rum i Borås. Mötet riktar sig framför allt till politiker, tjänstemän, bostadsbolag, områdesutvecklare (eller motsvarande) och skolledningar i kommuner som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. Textile Fashion Center står värd för mötet.  

Fakta

Länsstyrelser med kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet ska samla relevanta aktörer för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring urbant utvecklingsarbete.”Nationellt möte inom det urbana utvecklingsarbetet” arrangeras av Arbetsmarknadsdepartementet, Borås stad, Boverket, Skolverket samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21