Vättern skyddas för att säkra dricksvattnet

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter. Sjön försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten. För att även kommande generationer ska kunna ta dricksvatten ur sjön har länsstyrelserna runt Vättern beslutat att sjön med stränder blir vattenskyddsområde.
Bild på Vättern. Foto: Martin Fransson

För privatpersoner som badar, fiskar eller åker båt på sjön innebär beslutet inte några förändringar. Men den som har lantbruk, skogsbruk, avloppsanläggning, täktverksamhet eller fiskodling vid Vättern kan få sina verksamheter reglerade.  

De fyra länsstyrelserna runt Vättern har tagit beslut som innebär att samma föreskrifter gäller för hela sjön. De nya reglerna gäller från den 1 mars 2014. Man måste till exempel ha tillstånd för att sprida eller lagra bekämpningsmedel nära sjön.  

- Den djupa sjöns vatten har god kvalitet och kräver inga stora insatser för att vara drickbart. Genom att bilda skyddszon kring Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön, hoppas vi säkerställa god vattenkvalitet även i framtiden, säger Anna Vickman på Länsstyrelsen i Västra Götaland.    

Läs mer om vilka regler som kommer att gälla i beslutet.

Fakta

Varje år tas 28 miljoner kubikmeter vatten ur Vättern. Det mot-svarar mindre än en halv promille av sjöns volym, eller cirka en centimeter av sjöns yta. Vätterns maxdjup är 128 meter, medel-djupet är 40 meter. Det tar 60 år för allt vatten i sjön att bytas ut.

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands samt Örebro län har tillsammans med elva kommuner arbetat fram föreskrifter för Vättern. Under förra året ställdes förslaget ut på flera orter runt sjön så att fastighetsägare, företagare och andra berörda fick lämna synpunkter. Från den 1 mars 2014 är Vättern och de åar som rinner ut i sjön ett vattenskyddsområde.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21