Länsstyrelsen granskar gränser för strandskydd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser nu över strandskyddet i 15 av länets 49 kommuner. Förslaget består av både minskningar och utökningar av dagens befintliga strandskydd.
Strand vid Vättern. Foto: Martin Fransson

Förslagen finns att se på Länsstyrelsens webbplats, hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Mariestad och i respektive kommun.

Våren 2013 gjordes en översyn av gränserna för strandskydd i 31 av länets kommuner. Den här gången är det resterande 15 kommuner som fått Länsstyrelsens förslag på remiss: Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö. Berörda markägare har också möjlighet att lämna in synpunkter på förslagen senast den 30 april 2014.

För snart fem år sedan, den 1 juli 2009, fick vi nya bestämmelser om strandskydd. Samtidigt fick landets länsstyrelser i uppdrag att se över besluten om utvidgat strandskydd. Med utvidgat strandskydd menas skydd som sträcker sig mer än 100 meter från strandlinjen.

De nya besluten ska innehålla tydliga motiveringar till utvidgningen. Granskningen ska vara klar senast den 31 december 2014.

Läs mer om förslagen till nya gränser

Fakta om strandskydd

Strandskyddet har två mål. Dels att säkra allmänhetens tillgång till stränder, dels att trygga framtiden för djur- och växtlivet. Strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag. Som regel 100 meter, räknat från strandlinjen. Sträckan gäller både ut i vattnet och in över land. Länsstyrelsen kan också besluta om utvidgat strandskydd. Ett utvidgat strandskydd kan sträcka sig 300 meter från strandlinjen. Också här gäller både ut i vattnet och in över land.Strandskyddet innebär bland annat förbud mot nybyggnation och gäller vid sidan av plan- och bygglagen. Förslaget till beslut innebär i vissa områden att strandskydd införs där strandskydd idag inte gäller. För att utnyttja ett gällande bygglov behövs då även dispens från strandskyddet.

 


 Kontakta oss

E-post: strandskyddsremiss.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
542 85 Mariestad

Kontaktpersoner:
Linnea Bertilsson
Johan Larsson
John Dagobert
Tel: 010-224 50 70

Telefontid t.o.m. 30 april 2014
Tisdagar 15:00-17:00 samt onsdagar och fredagar 09:00-12:00

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21