Gemensam kust- och havsplanering

Idag pågår en kraftsamling för ett levande hav och blomstrande samhällen på västkusten. En av dagens frågor hoppas ge svar på om en gemensam kustzonsplanering kan bli verklighet i södra Bohuslän. Fokus ligger på att utveckla det kommunala planarbetet.
Havsmotiv med fyr och segelbåt.