Dags att ta frågan om föryngring i lantbruket på allvar

Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen, är vår andra gästkrönikör i temaserien ”Arvtagare och nyskapare”. Hon menar att vi behöver hitta nya sätt som underlättar för unga att ta klivet in i lantbruket.
Illustrerad landsbygdsbild. Illustration: Rebecca Elfast

Kristina Yngwe är avgående ordförande för LRF Ungdomen. Hon jobbar som lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet Malmöhus, bedriver växtodling utanför Ystad, och kandiderar till Europaparlamentet. Länsstyrelsen har bjudit in henne att dela sina tankar utifrån frågeställningen ”Hur skapar vi förutsättningar för nästa generations bonde?”.

Läs Kristna Yngwes gästkrönika    

Nytt landsbygdsprogram för en hållbar och livskraftig landsbygd 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i vårt län.