Utrikesfödda utvecklar landsbygden

”Vill vi att landsbygden ska utvecklas, växa och bli konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv måste vi få del av nyskapare från olika delar av världen.” Så skriver Per Hasselberg, Hushållningssällskapet Väst, i en gästkrönika i Länsstyrelsens temaserie om landsbygdsutveckling.

Per Hasselberg arbetar med projektet Grön integration på Hushållningssällskapet Väst. Länsstyrelsen har bjudit in honom att dela sina tankar i vår temaserie ”Arvtagare och nyskapare”.

Läs gästkrönikan av Per Hasselberg

Nytt landsbygdsprogram för en hållbar och livskraftig landsbygd

2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i vårt län.