Samordnad restaurangtillsyn genomförd i Sotenäs och Tanums kommun

Under helgen har samordnad tillsyn enligt alkohollagen ägt rum i Sotenäs och Tanums kommun. De serveringsställen som besöktes fick bra betyg av myndigheterna.
Vinglas

Totalt sett gjordes 14 samordnade tillsynsbesök i kommunerna Sotenäs och Tanum.

Representanter från Skatteverket, Polisen, Lotteriinspektionen, Räddningstjänsten, miljö- och hälsokontoret samt alkoholhandläggare deltog i en eller flera kommuner.

Vid tillsynen kontrollerades att det var ordning och nykterhet på restaurangerna, att inte överservering eller servering till minderåriga skedde samt att restaurangerna erbjöd mat till sina gäster. Det kontrollerades även hur marknadsföringen såg ut.

– Resultatet vad gäller nykterhet och ordning har inte nämnvärt försämrats jämfört med tidigare år. Det är också positivt att Skatteverkets kontroller inte visar på några anmärkningar som leder till ytterligare åtgärder, säger Lars Andersson, tillsynshandläggare alkohol och tobak vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Skatteverket kontrollerade att restaurangerna hade certifierade kassaregister, att försäljningen registrerades i kassaregister samt att personalliggare var korrekt ifyllda.

Mer information om tillsyn enligt alkohollagen lämnas av Lars Andersson på Länsstyrelsen.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21