Stöd att söka till arbete mot hedersförtryck

Länsstyrelserna har i uppdrag att ge stöd till insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Nu finns möjlighet att söka medel till sådana insatser. Ansökan kan göras fram till den 18 februari.

Stödet kan ges till olika sorters insatser. Med utgångspunkt i den delrapport som Länsstyrelserna presenterade i december 2012 prioriteras följande områden under 2013: könsstympning, funktionsnedsättning, barn och unga som riskerar att bli gifta mot sin vilja, barn och unga som lever med skyddad identitet samt ensamkommande barn och unga.

Medlen kan sökas av kommuner, myndigheter, stiftelser och frivilligorganisationer.

Länsstyrelserna har sedan 2004 haft uppdraget att fördela medel till insatser som motverkar hedersförtryck.