Planera för dricksvatten – ny informationsfilm om dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Stärkt planering, nya vattenskyddsområden och samverkan är viktiga faktorer för arbetet med en säker dricksvattenförsörjning. Nu lanserar Nationellt nätverk för dricksvatten en utbildningsfilm som kan användas för det syftet.

Filmen beskriver hur dricksvattenförsörjningen går till och några av de hot och risker som finns, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Filmen beskriver också hur bättre planering och samverkan kan öka förmågan att klara påfrestningar och säkra dricksvattnet.    

Nationellt nätverk för dricksvatten

Nätverket består av de myndigheter och organisationer som på olika sätt ansvarar för svenskt dricksvatten. Nätverket bildades 2010 för att hålla samman planering, krisberedskap och forskning och för ett helhetsperspektiv på dricksvatten. Livsmedelsverket är på regeringens uppdrag nationell dricksvattensamordnare sedan 2009.