Olaglig kameraövervakning vid skolor och restauranger

41 procent av de granskade skolorna och 29 procent av restaurangerna bedrev olaglig kameraövervakning. Det visar en ny rapport över länsstyrelsernas gemensamma tillsynsprojekt för 2012. Totalt granskades 275 skolor och 188 restauranger.

– Resultat är nedslående eftersom det innebär att människor har utsatts för otillbörliga integritetskränkningar. Detta är allvarligt och visar att det är angeläget att vi även i fortsättningen bedriver en särskild tillsyn av allmän kameraövervakning på skolor och restauranger, säger Henrik Kvennberg, förvaltningsjuridiska enheten på Länsstyrelsen Skåne och samordnare för det nationella tillsynsprojektet 2012.  

I Västra Götalands län har 36 skolors kameraövervakning granskats och det förekom felaktigheter i 24 skolor – främst att övervakningen av skolgårdar pågick dagtid vilket inte är tillåtet. 10 av 12 restauranger som granskades (förutom ett större antal som inte har övervakning) har på något sätt brutit mot kameralagen. Flera restauranger hade över huvud taget  inget tillstånd till den kameraövervakning som pågick. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer under 2013 att i viss utsträckning, utöver annan tillsyn, fortsätta granskningen av skolor och restauranger

Sedan några år tillbaka genomför länsstyrelserna varje år ett gemensamt nationellt tillsynsprojekt inom allmän kameraövervakning. Under 2012 valdes skolor och restauranger ut, eftersom båda utgör starkt integritetskänsliga områden. 18 länsstyrelser deltog i det nationella projektet som leddes av Länsstyrelsen Skåne. Vissa av tillsynsbesöken var anmälda, andra var oanmälda.

Rapporten visar att av 275 granskade skolor och 188 granskade restauranger bedrev 114 skolor och 55 restauranger olaglig kameraövervakning. Bland annat förekom kameraövervakning utan tillstånd och att skyltningen om kameraövervakning var bristfällig.

2013 gör länsstyrelserna en särskild tillsyn av allmän kameraövervakning på gallerior/köpcentran och dess verksamheter.

Läs hela rapporten om tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande skolor och restauranger 2012.

De 18 länsstyrelser som 2012 deltog i det nationella tillsynsarbetet rörande allmän kameraövervakning är

 • Länsstyrelsen Skåne,
 • Länsstyrelsen i Stockholms län,
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
 • Länsstyrelsen i Uppsala län,
 • Länsstyrelsen i Örebro län,
 • Länsstyrelsen i Blekinge län,
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län,
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län,
 • Länsstyrelsen i Kalmar län,
 • Länsstyrelsen i Hallands län,
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län,
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län,
 • Länsstyrelsen i Gotlands län,
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län,
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län,
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län,
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län och
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län.