Nationell kartläggning av ekoxar

Har du sett en ekoxe? Länsstyrelserna vänder sig nu till allmänheten i en landsomfattande kampanj för att få reda på ekoxens utbredning. Ekoxeuppropet 2013 inleds den 31 maj och pågår hela sommaren.
Ekoxe. Fotograf: Nicklas Jansson

Den fridlysta ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena. Ekoxen är sällsynt i hela Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland.

Förra året kartlades ekoxarnas utbredning i Östergötlands län med hjälp från allmänheten. Hela 530 rapporter kom in, dubbelt så många fynd som vid tidigare undersökningar. Nu är det dags att kartlägga ekoxens situation i övriga landet. Länsstyrelserna vänder sig därför till allmänheten för att få hjälp med att ta reda på var arten finns och hur hotad den är.  

Berörda län är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland. Förväntningar finns på nyfynd från platser där ekoxen inte setts tidigare eller återfynd från platser där arten funnits för mycket länge sedan.  

– Allmänheten har visat sig vara en god hjälp för oss i arbetet, säger Annika Forsslund, biolog på länsstyrelsen Östergötland och samordnare av allmänhetens ekoxerapporter. Goda förutsättningar borde exempelvis finnas i fina ekhagmarker kring Mälardalen eller utmed kusten i Sörmland. Fler fyndlokaler borde även dyka upp i Skåne, Kronobergs och Jönköpings län. Det vore också värdefullt att få reda på mer om populationerna i Halland och på Gotland.  

Ekoxen hör till EU:s skyddsvärda arter. Vart sjätte år ska medlemsländerna redovisa tillståndet för arten. Fynd i olika delar av landet rapporteras på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats  eller via telefon.

Viktiga uppgifter är:

 • Foto av ekoxen
 • Var och när du sett ekoxen
 • Vilket kön och hur många
 • Omständighet (ekoxens tillstånd, till exempel flygande, parande, död etc)
 • Namn, adress, epost och telefon till dig som rapporterar  

Rapporterade ekoxefynd kommer i höst att föras över till den nationella databasen Artportalen. 

Fakta om ekoxen

 • Ekoxen är Europas största skalbagge.
 • Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina betar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
 • Ekoxens larv lever av döda ekrötter under jord på varma och soliga platser. 
 • Dess utveckling till färdig skalbagge tar fyra till fem år. 
 • Som fullbildad lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås. 
 • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på äldre ekar från början av juni.

 Kontakt

Rapportera via telefon 
070-642 58 00

Telefontider
Måndag-Onsdag klockan 9-11.30 (1/6-31/8)
Vardagar klockan 9-11.30, 13-15 (15-30/6)

 

 Karta över ekoxens utbredning

Karta över södra Sverige med ekoxefynd som punkter

Karta med fynd av Ekoxe. Fynden visas som punkter. Klicka på kartan för större bild.