Bolagsverket tar över uppgifter om revisorer och särskilda granskare

Från och med den 1 november flyttas länsstyrelsens ärenden gällande revisorer och särskilda granskare över till Bolagsverket.

Länsstyrelsen har under vissa förutsättningar kunnat kalla till stämma i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Länsstyrelsen har också kunnat utse revisorer och särskilda granskare. Den 1 november flyttas frågorna över till Bolagsverket.

Ärenden som varit under handläggning hos länsstyrelsen det aktuella övergångsdatumet överförs direkt till Bolagsverket.  

Läs mer på Bolagsverkets webbplats 

 

 


 Kontakt Bolagsverket

Bolagsverkets webbplats

Tfn: 0771-670 670