Tonårsföräldrar spelar roll

Hela 94 procent av tonårsföräldrarna i Västra Götaland tycker inte det är okej att låta sina tonåringar smaka på alkohol hemma i samband med nyår. Bara 6 procent tycker att det kan vara okej.

Det här visar en ny undersökning, som genomförts av TNS-Sifo på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

- Det är väldigt glädjande att så många tonårsföräldrar i Västra Götaland är restriktiva och förstår att deras förhållningssätt har stor betydelse för barnens drickande, säger länssamordnare Lennart Rådenmark vid Länsstyrelsen.  

Nyårsfirandet kan vara ett tillfälle då man som förälder frångår sina principer när det gäller alkohol. Men den förälder som bjuder sin tonåring på alkohol signalerar att det är okej att dricka alkohol fastän man inte har åldern inne.  

De flesta föräldrar i Västra Götaland väljer att inte bjuda sina barn på alkohol. Detta överensstämmer med vad barnen säger i CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotika-upplysnings) årliga undersökning (Skolelevers drogvanor 2013). Fem (5) procent av 16-åringarna i landet uppger att de fått alkohol med lov av sina föräldrar. För tre år sedan var motsvarande siffra tolv (12) procent.  

Nyårstips till föräldrar

  1. Låt årets nyårslöfte bli att säga nej till att bjuda underåriga på alkohol.
  2. OM din tonåring ber om alkohol – förklara att det inte är okej att bjuda underåriga på alkohol eftersom hjärnans utveckling kan ta skada.
  3. Enas om gemensamma regler kring alkohol inom familjen och med andra föräldrar, så blir det enklare för både barn och vuxna att säga nej.
  4. Ordna festliga alternativ – visa att alkohol inte behövs för att ha kul och känna gemenskap.  

För mer information

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskap och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland ungdomar. Bakom TÄNK OM står Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Länsstyrelserna, IOGT-NTO och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu.

Sifoundersökningen


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18