Varning för höga flöden i stora delar av länet

Vattendragen i länet har stigit kraftigt vilket medför risk för översvämningar. SMHI varnar för höga flöden och allmänheten uppmanas följa utvecklingen.

Länsstyrelsen har idag, annandag jul, haft samverkanskonferens med regionala myndigheter och kommunala räddningstjänster i länet. Det milda vädret fortsätter den närmaste veckan. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Bohuslän och Dalsland (Örekilsälven med flera vattendrag) samt Sjuhäradsområdet (Viskan med flera vattendrag). Jordras har inträffat vid E6:an utanför Tanum där vägen stängts av i södergående riktning. Ett ras har även inträffat på en gård i Stenungsund som geolog från Statens Geotekniska Institut (SGI) besiktigar idag.

– Vi bedömer att läget är hanterbart men kräver uppmärksamhet och en del samverkanskontakter för oss, säger Leif Isberg på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vi uppmanar även att tänka på vilka konsekvenser det här kan få i ett längre perspektiv.

De som vistas i de områden som har en klass 2-varning uppmanas att vara försiktiga, följa väderutvecklingen samt förbereda sig på eventuella översvämningar. Enkla tips finns på DinSäkerhet.se

– Vänern stiger nu med 2 cm per dygn. Vi följer utflödet och har kontakt med Vattenfall. Utflödet ligger dock inom ramen för Vattenfalls tappningsstrategi, säger Leif Isberg avslutningsvis.

Länsstyrelsen fortsätter att följa läget tillsammans med regionala aktörer och kommer under fredagen att lämna en samlad lägesrapport från länet till regeringen.

Följ väderutvecklingen på SMHI:s webbplats

Håll också koll på:
www.trafikverket.se
www.vasttrafik.se
www.krisinformation.se

Kontaktperson:
Leif Isberg
070-600 63 12