Stormen har dragit vidare

Vi kan konstatera att söndagsmorgonen bjöd på vindstyrkor i storleksordningen 22-25 sekundmeter (m/s) i norra delen av Bohuslän. Lokalt 30 m/s i byarna. Vindriktning var sydväst. I norra Bohuslän var havsvattennivån 120 cm över normalt. I södra delen 100 cm.

Länsstyrelsen har idag, söndag, varit i kontakt med kommuner, kommunala räddningstjänster och representanter för samhällsviktig verksamhet inom länet. Vi kan gemensamt konstatera att stormens konsekvenser är lindriga. Det rör sig om begränsade områden med översvämmade vägar, nedfallna träd och utslagen el. Det senare i kortare perioder.  

Arbetet har fungerat väl – och vi avslutar nu vår särskilda hantering av stormen.  

Kontaktperson

Markus Green
Enheten för skydd och säkerhet
Tel: 010-224 45 03
Tel: 0736-60 16 10