Hur ska Västra Götaland bli mer jämställt?

Den frågan diskuteras vid en heldagskonferens på Svenska Mässan i Göteborg den 19 december. Konferensen är startskott för arbetet med den regionala strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 som tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
Framsida på Jämställt Västra Götaland

För att kunna erbjuda en jämställd service för alla som bor, arbetar och vistas i länet måste ett jämställdhetsperspektiv integreras i all verksamhet. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit initiativ till en länsövergripande strategi för jämställdhetsarbetet. I jämställdhetsstrategin föreslås olika insatser som är strategiskt viktiga för att skapa jämställdhet i Västra Götaland.

Strategin har tagits fram tillsammans med ett stort antal av länets kommuner, myndigheter, idéburna organisationer och andra centrala aktörer i länet. Forskare och sakkunniga inom jämställdhetsområdet kommer under konferensen att fördjupa sig i de olika temaområden som strategin utgår ifrån. Det handlar om makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet, jämställd hälsa och att motverka mäns våld mot kvinnor.

Tid: torsdagen den 19 december kl. 10.00–16.30

Plats: Svenska Mässan, sal J1, Mässans gata 20, Göteborg

Konferensprogram den 19 december

Media hälsas välkommen att vara med!

Läs mer i Jämställt Västra Götaland - Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2017.


 Kontakta oss

Västra Götalandsregionen
Anjelica Hammersjö
MR-strateg inriktning
Jämställdhet/HBTQ
anjelica.hammersjo@vgregion.se 
070-091 62 44  

Länsstyrelsen Västra Götaland
Ulrika Helldén
Sakkunnig jämställdhet
ulrika.hellden@lansstyrelsen.se  
010-224 45 17

Pressansvarig Västra Götalandsregionen
Lars Karlsson
Kommunikatör lars.e.karlsson@vgregion.se
0730 – 25 13 19

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88