Ansök om bidrag till lokala vattenvårdsprojekt

Nu finns nya pengar för ideella föreningar och kommuner att söka till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) i Västra Götalands län. Sista ansökningsdag är 17 februari 2014.

Regeringen har bestämt att 75 miljoner kronor kommer att delas ut till lokala vattenvårdsprojekt under 2014 i hela landet. Hur mycket av dessa pengar som går till vårt län är inte riktigt klart än.

De projekt man kan söka medel till är framförallt åtgärder för att minska övergödningen i länets vatten och vissa åtgärder som minskar miljöpåverkan från fritidsbåtar. 

Man kan få upp till 50 procent av den totala projektkostnaden som även kan innefatta ideella insatser. Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 17 februari 2014.

Blanketter för ansökan om LOVA-bidrag finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Läs mer om LOVA-bidrag på Länsstyrelsens webbplats.