Lokal mobilisering mot cannabis

Sju kommuner i Västra Götaland har deltagit i en forskningscirkel i FoU Sjuhärad Välfärds regi. I rapporten "... men ingen berättar om de fula sidorna..." finns nu erfarenheterna samlade.

Det är Länsstyrelsen som initierat forskningscirkeln för att stärka en lokal mobilisering mot cannabis. Bakgrunden är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) dogvaneundersökningar som visar att allt fler unga prövar cannabis. Tre teman som ingår är Ungdomars och föräldrars kunskaper om cannabis, Ett användarperspektiv på cannabis och Förebyggande arbete och insatser.  

I Västra Götaland har Länsstyrelsen initierat en regional mobilisering med en bred gemensam satsning i länet för att öka vuxnas och professio­nellas kunskap om cannabis och dess effekter. En central del är att utveckla det lokalt förebyggande arbetet. Med rapporten vill Länsstyrelsen sprida kunskap och erfarenhet om vad som krävs för att utveckla ett framgångsrikt strukturerat arbete mot cannabis.  

Läs mer i rapporten ”…men ingen berättar om de fula sidorna…”