Mycket hårda vindbyar i Västra Götaland

SMHI varnar för mycket hårda vindbyar under torsdagskvällen och har i nuläget utfärdat en klass 1-varning för Västra Götalands län. I kombination med snöfall och högt vattenstånd kan det ställa till problem i olika delar av länet.

– Just kombinationen hårda vindar med blötsnö och efterföljande kyla vet vi av erfarenhet kan beröra delar av länet, till exempel när det gäller el- och teleförbindelser. Vi uppmanar länsinvånarna att vara extra försiktiga och följa medias rapportering, säger Leif Isberg på enheten för skydd och säkerhet på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen följer utvecklingen och deltar på de nationella samverkanskonferenser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kallar till och samverkar kontinuerligt med berörda regionala aktörer.

Aktuell information om vädret och eventuella störningar finner du här:

SMHI

Västtrafik

Trafikverket