Nytt nummer av Jordbiten

Jordbiten ges ut av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Temat i senaste numret är Landsbygdsprogrammet.
Omslag av Jordbiten nr 4 2013

I det rykande färska numret kan du bland annat läsa om gröna jobb, EU:s jordbrukspolitik, djurskyddskontrollanternas roll, restaurering av betesmarker samt om SM i mathantverk.

Läs mer i Jordbiten nummer 4 2013