Enkät för bättre webb

En enkät dyker upp på vår webbplats under de närmaste veckorna. Vi gör den för att kunna förbättra innehåll och funktioner så de passar våra besökare. Dina synpunkter är mycket värdefulla och vi hoppas att du vill ta dig tid att svara. Det tar bara några minuter!

Länsstyrelserna i samarbete genomför en webbenkät för att ta reda på ännu mer om vad användarna tycker om webbplatsen och hur den kan bli bättre och mer anpassad efter besökarnas behov och önskemål. Enkäten är ett komplement till Länsstyrelsernas årliga brukarundersökning. Alla synpunkter är av stort värde för vårt arbete med Länsstyrelsernas webbplatser.

Tack för din medverkan!