En dag om föräldrastöd i Uddevalla

Föräldrar spelar en avgörande roll för sina barns utveckling. Men många föräldrar behöver stöd av samhället – särskilt tonårsföräldrar, föräldrar som är nya i Sverige och föräldrar till barn med funktionshinder.
En dag om föräldrastöd i Uddevalla

– Ett bra och utvecklat föräldrastöd är en fråga som engagerar många ansvariga politiker och chefer i länets kommuner, Västra Götalandsregionen och inom idéburna organisationer, säger Lennart Rådenmark på Länsstyrelsen Västra Götaland.

På konferensen ”En dag om föräldrastöd” den 5 december, som arrangeras av bland andra Länsstyrelsen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut, presenteras aktuell forskning, goda exempel och erfarenheter av insatser som riktar sig till målgruppen föräldrar.  

Närmare 300 personer, som på olika sätt är engagerade i arbetet med föräldrastöd i Västra Götaland, deltar i konferensen som är en del av regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd ”En vinst för alla”.   Den omfattande satsningen på föräldrastöd har sin grund i forskning som visar att barns och ungdomars psykiska hälsa inte har förbättrats de senaste decennierna.

Tid: torsdagen den 5 december kl. 09.30-16.15

Plats: Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla  

Media hälsas välkomna att vara med under dagen!

Föräldrastöd i Västra Götaland

Statens folkhälsoinstitut genomförde 2012 en kartläggning av föräldrastödsarbetet i Sverige Den visar hur kommuner och landsting bedriver det arbetet.

I Västra Götaland svarade 46 kommuner och 8 stadsdelar i Göteborg. Kartläggningen visar att av de kommuner/stadsdelar som svarat har

  • 31 strategier för sitt föräldrastödsarbete (57 procent)
  • 28 avsatt särskilda medel för 2013 års föräldrastödsarbete (52 procent)
  • 41 erbjudit utbildning till den egna personalen (76 procent)
  • 40 kartlagt utbudet av föräldrastöd i den egna kommunen (74 procent)
  • 18 kartlagt efterfrågan från föräldrar gällande föräldrastöd (33 procent)
  • 16 samarbetat med universitet kring föräldrastödsfrågor (30 procent)
  • 37 formaliserad samverkan kring föräldrastöd med andra aktörer (68 procent)
  • 51 olika föräldrastödsprogram (94 procent)
  • 31 uppföljning/utvärdering av genomförda föräldrastödjande insatser (57 procent)

 


 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götaland
Lennart Rådenmark
010-224 45 29
0736-60 52 89  

Statens folkhälsoinstitut
Elsa Rudsby Strandberg
063-19 96 17

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88