Feskekörka i Göteborg firar att det blivit byggnadsminne

Idag blir det kalas i Feskekörka med fiskeauktion, kåserier och musik. Anledning: i oktober förklarade Länsstyrelsen den 139 år gamla byggnaden som byggnadsminne.
Bild på Feskekörka. Foto: Jan Mogol

– Feskekörka är helt unik i sin utformning och en av Göteborgs främsta ikonbyggnader med ett exponerat läge vid kanalen, säger Lena Emanuelsson, antikvarie på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Att den är förklarad som byggnadsminne innebär att fasaden ska bevaras liksom byggnadens särskilda karaktär med den öppna hallen och takets speciella konstruktion.

Det är fastighetsägaren Higab som ställer till med kalas och bjuder den 29 november kl. 13.00–17.00 på bland annat fiskeauktion där du kan ropa in din fredagsmiddag.

Läs mer i pressmeddelandet från Higab.

Läs mer om Feskekörka som byggnadsminne i tidigare pressmeddelande.