Landshövdingens sidouppdrag 

Idag har Sveriges Radio Ekot ett inslag om landshövdingarnas sidouppdrag, det vill säga engagemang som ligger utanför landshövdingeuppdraget.
Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län, har som landshövding uppdrag i ett flertal stiftelser och styrelser. I några fall utgår arvoden, till exempel för Thordénstiftelsen där regeringen utsett Bäckström till ordförande. Totalt uppgår arvodena till cirka 22 000 kr per år.   

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88