Nu måste djuren ha ligghall

Kylan är här. Det betyder att djur som hålls ute ska ha tillgång till en ligghall. Nötkreatur, får, grisar och hästar klarar sig bra i kallt väder men behöver få tillräckligt med foder och ha tillgång till torr liggplats.
Nyfiken gris i snö. Foto: Martin Fransson

Den kalla årstiden räknas från den tid då betestillväxten har stannat av på markerna. Det gör den när dygnsmedeltemperaturen understiger fem (5) plusgrader fem (5) dagar i sträck. Eftersom vi nu har haft en tid med kyligare väder är den kalla årstiden hos oss.  

Under den kalla tiden ska djur som hålls ute ha tillgång till en ligghall som ger skydd mot väder och vind samt tillgång till torra och rena liggplatser. För produktionsdjur gäller att de ska ha tillgång till ligghall om de hålls ute mer än 12 timmar/dygn. För hästar gäller 16 timmar/dygn. Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som utegångsdjur.  

Du kan läsa mer på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets webbplatser.