Krisberedskap i en föränderlig värld

Vad behöver vi ta höjd för idag och imorgon? Hur fångar vi upp signaler om något som i värsta fall trappas upp till en kris? Det är frågor som lyfts under konferensen Krissamverkan Västra Götaland den 28 november.
Krissamverkan Västra Götaland

Tomas Ries, senior lektor vid Försvarshögskolan, gör en omvärldsspaning nationellt och internationellt under rubriken ”Framtidens hot mot välfärdssamhället”. Paula Hammerskog, krisledare och kommunikationsdirektör vid AcadeMedia, och Lena Matthijs, biträdande operativ chef vid Polisen, talar om mobbning och ryktesspridning på nätet med utgångspunkt från Instagramhändelsen i december 2012. Dagen avslutas med ett panelsamtal med rubriken ”När krisen är ett faktum – hur navigerar vi bäst i dagens medielandskap?”.  

Närmare 200 deltagare

Närmare 200 personer är anmälda till konferensen som arrangeras av Länsstyrelsen på Hotel Riverton i Göteborg. Bland deltagarna finns kommunikatörer och säkerhetssamordnare från länets kommuner samt representanter för räddningstjänstförbund, Polisen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen Civilförsvarsförbundet med flera organisationer. Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krishantering på länsnivå. Den årliga konferensen Krissamverkan Västra Götaland ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets krisberedskap.                     

Här hittar du program och information om konferensen