Alla har rätt till en bostad

En utbildningsdag om hemlöshet, vräkningsförebyggande arbete och bostadsförsörjning vid tre tillfällen och på tre orter i länet – 26/11 i Borås, 27/11 i Uddevalla och 29/11 i Skövde.
Bild på broschyren ”Hem, ljuva hem”.

Alla människor har rätt till en fungerande bostad – men idag är många utestängda från bostadsmarknaden av olika skäl. Hemlösa är ingen homogen grupp. Hemlöshet beskriver inte en person utan den situation som individen kan befinna sig i.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kronofogdemyndigheten fokuserar på de hemlösas situation vid tre utbildningstillfällen i länet. Totalt 120 personer som beslutar, leder eller arbetar med bostadsförsörjning, hemlöshet och vräkningsförebyggande arbete har anmält sig.  

Lagen om bostadsförsörjning som riksdagen precis har antagit är ett av inslagen i programmet. I den förtydligas kommunernas ansvar att ha tydliga riktlinjer med bland annat mål för bostadsbyggandet.  

Länsstyrelsen beskriver problematiken kring hemlöshet och vräkningar. Hyresnämnden medverkar med information om hyreslagstiftningen. Kronofogden berättar om hur en avhysning går till och om sitt vräkningsförebyggande arbete. Vid varje utbildningstillfälle kommer ett lokalt exempel att ges på hur man arbetar för att motverka vräkningar.

Media hälsas välkommen att närvara:

26 november i Borås, Grand Hotell kl. 09.30–16.00
27 november i Uddevalla, Bohusgården kl. 09.30–16.00
29 november i Skövde, Hotell Prisma kl. 09.30–16.00  

Läs mer om hur det ser ut i Västra Götalands län i broschyren ”Hem, ljuva hem”. Där står om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88