Öjersbyns gammelskog blir naturreservat

Länsstyrelsen i Västra Götaland har efter förslag från markägaren, Åmåls församling, bildat ett nytt naturreservat – Öjersbyns gammelskog.
Linnean är vanlig i Öjersbyns gammelskog. Foto: Lennart Olsson

Reservatet, som ligger några kilometer utanför Åmåls tätort, består av en gammal talldominerad barrskog där bland annat talltickan och den lilla orkidén knärot trivs.

Fastigheten har tillhört den så kallade ”mosskungen” Per Adolf Larsson som levde hela sitt liv på gården Öjersbyn. P-A Larsson var inte bara en skicklig botanist utan också en hängiven naturvårdare. Han donerade vid sin död fastigheten till Mo församling. Kyrkan har inom ramen för det så kallade Komet-projektet i Dalsland anmält intresse för att skydda en del av området långsiktigt. Genom donationen och reservatsbildningen har nu en del av fastigheten avsatts för framtida generationer.

– Det här ligger helt i linje med donatorns sista önskan så vi är glada över att reservatet nu bildas, säger Ulf Gärdensmo, Åmåls församling.  

Skogen i området har fått utvecklas relativt fritt under lång tid. Skog som är 120 år eller äldre är annars sällsynt i det sydsvenska skogslandskapet. Naturvärdena är främst knutna till de gamla tallarna som finns i hela beståndet samt de äldre granar som finns i sänkor och sluttningar. Reservatet är det tredje som bildas inom ramen för det så kallade Komet-projektet i Dalsland.

I anslutning till området ska anläggas en liten p-plats och en vandringsled. Det kommer att göra det lättare för besökare som vill njuta av stämningen i skägglavarnas och linneans skog.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88