Japanskt besök på Länsstyrelsen

12-13 november får länet besök av en delegation från Länsstyrelsens vänprovins Kanagawa i Japan. Fokus för besöket är frågor som rör välfärd, energi och miljö.
Talman Mr Tokie Furusawa och Lars Bäckström. Foto: Ida Edgren

Delegationen leds av talmannen Mr Tokie Furusawa. Programmet inkluderar bland annat besök på Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, passivhus i Alingsås, Ågrenska och Mötesplats Kulturhus (för äldre).

På Länsstyrelsen kommer den 12 personer stora delegationen att få höra mer om vårt arbete när det gäller elbilar, Mistra Urban Futures och energistrategier för länet.