Länsstyrelsen får höga betyg på bemötande och tillgänglighet

I årets kundundersökning får Länsstyrelsen i Västra Götaland bra betyg på bemötande och tillgänglighet. Personalen upplevs som engagerad och intresserad. Däremot upplever våra kunder att det är svårt att hitta på webbplatsen och nå rätt person via telefon.

För femte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser genomfört en kundundersökning där totalt drygt 10 000 intervjuer gjorts som rör handläggning, bemötande, kvalitet med mera i det arbete som länsstyrelserna utför. Frågan om god tillgänglighet är ny i årets undersökning.

– Årets gemensamma kundundersökning, tillsammans med den imageundersökning som vi gjorde i början av året, är viktiga underlag för att målgruppsanpassa åtgärder när det gäller att ytterligare förbättra vår tillgänglighet, säger Agneta Kores, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Följande 16 verksamheter har Länsstyrelsen i Västra Götaland med i årets undersökning:

 • Ärenden enligt 2 kap. lagen om kulturminnen
 • Anmälan om vattenverksamhet
 • Stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder, företagsstöd
 • Stöd till jordbruket
 • Tillstånd för- och kontroll av bevakningsföretag
 • Prövning av miljöfarlig verksamhet 
 • Tillstånd till verksamhet med sällskapsdjur, hästar och pälsdjur
 • Uppföljning av kommunernas uppgifter i krishanteringssystemet 
 • Statlig kontroll av strandskyddsdispenser 
 • Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet för miljöfarlig verksamhet
 • Samordning och uppföljning av jämställdhetsintegrering i länet
 • Överklagande av kommuns beslut om bygglov
 • Överklagande av kommuns beslut om detaljplaner
 • Tillsyn över överförmyndarverksamheten i länet
 • Projektstöd inom landsbygdsutveckling 
 • Leaderstöd inom landsbygdsutveckling

Läs mer i den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen 2013 i länsrapporten för Västra Götaland, finns till höger på sidan.

 


 Länsrapporten för Västra Götaland

Läs mer om den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen 2013 i länsrapporten för Västra Götaland (pdf, nytt fönster)