2,1 miljoner till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av Länsstyrelsen Västra Götalands generella uppdrag för att motverka mäns våld mot kvinnor. Nu har KFUM, Rädda Barnen, Fryshuset med flera fått 2,1 miljoner till förebyggande insatser.

Enligt regeringens direktiv har följande förebyggande insatser prioriterats:

  • utbildningsinsatser för personal inom berörda verksamheter,
  • utveckling och integrering av arbetet i aktörernas ordinarie verksamheter,
  • utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå,
  • insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna,
  • insatser som fångar upp aktivt deltagande och organiserar dem som riskerar att utsättas för hot och våld, 
  • insatser som stimulerar till bildande av nätverk inom verksamheter för dem som kommer i kontakt med målgruppen.

Sammanlagt har 11 ansökningar kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län gällande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den totala summan av sökta medel uppgår till 4 840 500 kronor.     

Följande verksamheter har beviljats medel:

Fyrbodals kommunalförbund  251 300 kr
Fryshuset/Elektra Göteborg  260 000 kr
KFUM Göteborg 500 000 kr 
Kungälvs kommun 300 000 kr 
Göteborgs Stad, Västra Hisingen  300 000 kr 
RISK Göteborg  167 000 kr 
Rädda Barnen  321 700 kr 

Dessutom har Länsstyrelsen Västra Götaland bidragit med 500 000 kronor till skyddade boenden för utsatta för hedersvåld - ett beslut länsstyrelserna i storstadslänen tagit.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88