Hur ska vi få ett mer jämställt arbetsliv?

Den frågan ställs till representanter för arbetslivet i länet när regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) besöker Västra Götaland fredagen den 8 november.

Landshövding Lars Bäckström har bjudit in representanter från näringsliv, myndigheter, forskning och utbildning till ett rundabordssamtal. Samtalet kommer att utgå från det pågående arbetet med den regionala strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 som Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tar fram på uppdrag av regeringen.

I jämställdhetsstrategin föreslås olika insatser som är strategiskt viktiga för att skapa ett jämställt arbetsliv i Västra Götaland. Det handlar om att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och att motverka könsstereotypa utbildningsval. Löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken och skillnader i heltid och deltid kommer också att diskuteras vid mötet.

Media är välkomna

Media är välkomna att träffa JA-delegationens ordförande Mikael Sjöberg och landshövding Lars Bäckstöm FREDAGEN DEN 8 NOVEMBER KL. 13.30. Rundabordssamtalet börjar kl. 14.00. Plats: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Ekelundsg. 1, Göteborg.

Media ombeds anmäla sig i förväg till pressansvarig Anita Nilsson via e-post anita.nilsson@lansstyrelsen.se senast fredag kl. 10.00.

Fakta om JA-delegationen

JA-delegationen tillsattes av regeringen 2011 och har till uppgift att sprida kunskap om mäns och kvinnors olika villkor och möjligheter. Delegationen ska stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas och lämna förslag som kan bidra till en ökad jämställdhet. Uppdraget ska redovisas i oktober 2014. Ordförande är Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg och huvudsekreterare Maria Hemström Hemingsson.  

Deltagare vid rundabordssamtalet

Mikael Sjöström, ordförande JA-delegationen (generaldirektör Arbetsmiljöverket)

Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare JA-delegationenAnn-Christine Elken, ledamot JA-delegationen (Proffice AB)

Lars Bäckström, landshövding, Länsstyrelsen i Västra GötalandTalieh Ashjari, mångfaldsdirektör, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Ulrika Helldén, sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Birgitta Jordansson, fil. dr. institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Marja-Leena Lampinen, regionutveckling, Västra Götalandsregionen

Kersti Lorén, Arbetsmiljöverket Teresa Krook, Volvo AB

Åsa Lorentzi, Göteborgs Stad/Projekt KAIROS, Göteborgs universitet


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88