Idrottsvåld kopplat till alkohol och maskulinitet

Alkoholservering vid idrottsarrangemang blir allt vanligare.
Ofta förekommer även våld och det är främst män som är våldsamma i dessa sammanhang. Den 8 november arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götaland en konferens om maskulinitet, idrott, alkohol och kopplingen till våld.

– Vi vill uppmärksamma de kopplingar och behov för samverkan som finns inom dessa områden, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Drygt 100 deltagare från idrottsrörelsen, Polisen, länets kommuner, idéburna organisationer och andra aktörer har anmält sig. Bland föreläsarna återfinns de nationella samordnarna Björn Eriksson (tidigare landshövding i Östergötland) och Rose-Marie Frebran (landshövding i Örebro län).

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

TID: Fredagen den 8 november kl. 08.30-16.00

PLATS: Ullevi, Göteborg (ingång via Paradentrén på Ullevigatan)

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88