Buxåsen – nytt KOMET-reservat på Kroppefjäll

Genom initiativ från markägare har nu ett nytt naturreservat bildats på Kroppefjäll. Naturreservatet är ett resultat av den försöksverksamhet med frivillig naturvård (KOMET) som pågår i Dalsland. Försöket innebär att markägarna själva får ta initiativ till att skydda naturvärden i sina skogar.
Bild på blommor. Foto: Lennart Olsson

Naturreservatet, som heter Buxåsen, utgörs av biologiskt rika löv- och barrskogar i anslutning till gården med samma namn. Naturreservatet är det andra i ordningen inom ramen för KOMET-arbetet i Dalsland och det hittills största.  

– För oss är det här ett sätt att bibehålla de fina skogarna i omgivningarna, säger Arne Johansson, en av de berörda markägarna. Det handlar dessutom om rätt så svårbrukade marker så det känns väldigt bra att naturreservatet nu är bildat.

– Det här är ett utmärkt sätt att ta vara på markägarnas engagemang och kunskaper säger naturvårdsdirektör Sven Swedberg på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De skogsägare som har skyddsvärda miljöer på sina marker är välkomna att höra av sig till Länsstyrelsen.  

När reservatet nu har bildats är nästa steg att göra det mer tillgängligt för allmänheten. Länsstyrelsen kommer att anlägga en liten P-plats och en vandringsled i reservatet. Det kommer att underlätta för besökare som vill strosa runt och uppleva lunglavsbeväxta ekar, gammeltallar, nötkråkeskrän eller bara njuta av blåsippornas färgklickar en tidig vårdag.

 


 Kontakta oss

Lennart Olsson
010-224 54 50 lennart.s.olsson@lansstyrelsen.se

Arne Johansson
070-206 00 18

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88