Kraftig storm väntas måndag

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Västsverige. Det kommer att blåsa storm i Halland, Göteborg och södra Bohuskusten, med risk för orkanstyrkor i byarna i södra delen av området. Dessutom kommer medelvattennivån i havet att höjas kraftigt.
Vågor som slår mot klippa. Foto: Martin Fransson

Kulmen i vindstyrkor väntas måndag eftermiddag och kväll. Följ SMHI:s rapporter.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten till stor försiktighet, inte minst i trafiken, och att om möjligt undvika att vistas utomhus under måndagkvällen. Man bör ha batterier, ficklampa, tändstickor med mera hemma för att klara ett eventuellt elavbrott. Det är också viktigt att ta bort lösa föremål från trädgårdar och balkonger så de inte blåser iväg. Mer tips på hur du kan förbereda dig finns på krisinformation.se.

Tåg- och vägtrafiken påverkas troligen, se information hos Trafikverket och Västtrafik

Länsstyrelsen har haft telefonmöte med berörda kommuner och myndigheter söndag kväll. Räddningstjänster, polis, sjukvård med flera är beredda att hantera händelser som orsakas av stormen.  

Följ även information på din kommuns webbplats och på krisinformation.se

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88

 Tjänsteman i beredskap

Vid brådskande behov under icke kontorstid nås Länsstyrelsen via Tjänsteman i beredskap (TIB), minicall 0746-45 78 78

 Myndighetsmeddelande skickat 27 oktober 2013

SMHI har utfärdat en vädervarning klass 2 för Västsverige med stormstyrka i vindbyarna. Kulmen väntas måndag eftermiddag och kväll. Stormen kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten till stor försiktighet, inte minst i trafiken, och att om möjligt undvika att vistas utomhus under kvällen. Följ information i media och på myndigheternas webbsidor.