Första numret av Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län med nyheter och aktuella händelser inom veterinär- och djurskyddsområdet.

Veterinär- och djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu publicerat det första numret av ”Nyheter för djurhälsopersonal”. Innehållet i nyhetsbrevet består av nyheter och aktuella händelser som berör djurhälsopersonalen i det dagliga yrkeslivet och kommer att publiceras tre gånger per år. Även djurhälsopersonal från övriga län har möjlighet att prenumerera på nyhetsbrevet.  

Läs mer i nummer 1 av Nyheter för djurhälsopersonal