Naturum Kosterhavet nominerat till två arkitektpriser

Utställningsbyggnaden för Naturum Kosterhavet har dels nominerats nationellt till Kasper Salin-priset 2013 och dels regionalt till Helge Zimdahlspriset 2013.
Bild på Naturum Kosterhavets byggnad. Fotograf: Åke E:son Lindman

Naturum Kosterhavet är en del av Naturvårdsverkets satsning på att skapa utställningsbyggnader för dem som vill besöka Sveriges unika naturmiljöer. White arkitekter har ritat och Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götaland har byggt. ”Byggnaden har passats in fint i en miljö av fiskebodar och sommarhus. Inlevelsefullt har omgivningens karaktärer med trä, falurött och små volymer tagits upp i den nya byggnaden” står det i nomineringen till Kasper Salin-priset.

Sveriges Arkitekter delar årligen ut det här priset till ett svenskt byggnadsverk av hög arkitektonisk klass. Övriga nominerade i år är Kville Saluhall i Göteborg, Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm, Bildmuseet i Umeå och Tullhusbron i Norrköping. På Arkitekturgalan den 8 november i Stockholm får vi veta vilken byggnad som vinner priset.

Naturum Kosterhavet har också nominerats till Helge Zimdahlspriset  som delas ut vartannat år av Sveriges Arkitekter Västra Götaland. Övriga nominerade i länet är Ärlevägen i Floda, Brinkåsen i Vänersborg, Kuggen i Göteborg och Pagoden i Göteborg. På årsmötet den 12 november avslöjas vilken byggnad som får priset.