Klimatanpassningsdag för länets aktörer

Den 25 oktober möts kommuner och andra berörda aktörer i länet inför det kommande arbetet att anpassa Västra Götaland till ett förändrat klimat. En kartläggning av arbetet på kommunal nivå och ett förslag till regional handlingsplan kommer att presenteras.
Bild på mörka moln och sol. Foto: Martin Fransson

Vårt förändrade klimat är en högaktuell fråga i ljuset av FN:s klimatpanels senaste rapport som presenterades för knappt en månad sedan. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå. I det ingår även att sammanställa, redovisa och göra jämförelser av arbetet som sker på kommunal nivå och utarbeta en regional handlingsplan.

– Den här dagen utgör ett viktigt avstamp för vårt fortsatta gemensamma arbete med att anpassa Västra Götaland till ett förändrat klimat, säger klimatanpassningssamordnare Anna Georgieva Lagell på Länsstyrelsen.

Drygt 200 deltagare är anmälda från kommuner, myndigheter och andra organisationer i länet som arbetar med klimatfrågor. På programmet står föredrag från SMHI, Svenskt Vatten och kommuner som arbetar aktivt med anpassning till förändrat klimat.

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

Tid: Fredag den 25 oktober kl. 09.30-15.30.
Plats: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88