Om elen måste stängas av – första stora övningen i Sverige

Dagens samhälle är extremt beroende av elförsörjning. Om elen plötsligt försvinner lamslås stora delar av samhällsapparaten och människors liv står på spel – frågan är hur länge. Nu genomförs El Prio, den första stora övningen i Sverige där stora delar av elförsörjningen stängs för att elnätet ska kunna räddas från kollaps.

Storskaliga strömavbrott kan bero på flera saker, till exempel tekniska fel, bränder, avgrävda kablar, sabotage och terrorhändelser.

Det kanske allvarligaste hotet är dock obalans i de stora elnäten. Om uttaget av el (i användarledet) är större än produktionen riskerar elnätet att kollapsa på ett sätt som tar lång tid att reparera.

För att skydda stamnätet från en sådan kollaps finns möjligheten att beordra en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling. Det är i praktiken ett storskaligt elavbrott, där en mängd elanvändare på ett systematiskt sätt kopplas bort från elförbrukning, i syfte att rädda distributionsnätet från allvarliga skador.

Logotyp El Prio
Detta har hittills aldrig hänt i Sverige, men det har varit nära ett par gånger. För att öka samhällets förmåga att klara av en sådan situation kommer övningen El Prio att genomföras med ett stort antal aktörer.

– Det går inte att förutspå vilka störningar som kan inträffa och försvinner elen kan det uppstå allvarliga situationer i samhället. Men vi kan förbereda oss genom att öva och utbilda oss tillsammans. Det är sällan storstadslänen övar tillsammans. El Prio kan stärka förmåga att hantera störningar på många olika nivåer och platser i samhället, säger Leif Larsson, brandingenjör och projektledare för El Prio på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Övningen genomförs på Nalen i Stockholm den 24 oktober. Där deltar bland annat myndigheter med ansvar för krisberedskapen, länsstyrelser, kommuner och landsting från de tre storstadsregionerna samt elnätsoperatörer på regional och lokal nivå. Dessutom har samtliga myndigheter med ansvar för krisberedskapen, övriga länsstyrelser och ett stort antal av landets kommuner möjlighet att delta via internet.

– Tanken är att den kunskap och erfarenhet som övningen ger oss förbättrar våra möjligheter att handskas med en verklig situation. Vi ser redan nu på övningen som en framgång eftersom förberedelserna har lett till ökade kunskaper i många organisationer, säger Leif Larsson. El Prio arrangeras av länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Läs mer om bakgrund, syfte med mera i pressmeddelandet om El Prio.

 

Kontaktperson i Västra Götaland

Leif Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Projektledare för El Prio.
Telefon: 010-224 54 02
E-post: leif.larsson@lansstyrelsen.se