Nya kartor över förorenade områden

Nu blir det lättare att ta reda på hur markerna mår. Den 15 oktober publicerar länsstyrelserna nya kartor över misstänkta eller konstaterade förorenade områden.

Behovet av information om förorenade områden är stort. Det gäller myndigheter, miljökonsulter, fastighetsköpare och många andra. Exempelvis är kunskap viktig i samband med planarbete och exploateringar.

Därför publicerar länsstyrelserna nu en ny WMS-tjänst (WebMapServices) via www.gis.lst.se (för GIS-användare) samt karta på Geodataportalen www.geodata.se (för allmänheten) över potentiellt förorenade områden som finns registrerade i vår databas.  

Kartfunktionerna ger allmänheten en möjlighet att få en inblick i vilka misstänkta eller konstaterade förorenade områden som finns registrerade hos länsstyrelserna. Det är ett löpande arbete med att inventera potentiellt förorenade områden och informationen i kartorna uppdateras dagligen.  

 – Den nya kartjänsten kan spela en viktig roll för att öka människors medvetande och är viktig för att minska oro om gamla industriområden och andra förorenade områden. Det blir möjligt att ta reda på om ett område är förorenat eller inte. Vi har nu en bra kunskap om vilka områden som kan vara förorenade och kommer fokusera på åtgärder framöver, säger Ulf Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.  

Det är Naturvårdsverket som vägleder länsstyrelserna i deras arbete med tillsyn av förorenade områden.

Läs mer om hur du använder tjänsten på www.geodata.se


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88