Fisket i Bratten ute på remiss

Ett förslag till hur fisket ska regleras i Natura 2000-området Bratten är nu ute på remiss. Om förslaget går igenom kommer alla sällsynta djur som lever på de djupa reven att vara skyddade i framtiden.
Medusahuvud. Foto: Tomas Lundälv

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till fiskeregleringar i Natura 2000-området Bratten, i svensk ekonomisk zon i Skagerrak. Detta för att stora naturvärden ska finnas kvar även i framtiden.  

Förslaget till regleringar består av följande delar:  

  • Helt fiskefria zoner. I vissa områden är sportfiske tillåtet
  • Utökad kontroll
  • Tidsbegränsat fiske
  • Ankringsförbud
  • Övriga åtgärder

De fiskefria zonerna har en sammanlagd yta av 327 kvadrat-kilometer. Det motsvarar 27 procent av Natura 2000-områdets yta. Alla kända platser med speciellt skyddsvärda djurarter, som horn­koraller, svampdjur och medusahuvud, omfattas av skyddet.  

De svenska yrkesfiskarna kommer enligt förslaget att förlora cirka 5,6 procent av den yta som trålas idag, medan sportfiskarna förlorar 56 procent av sina fiskepositioner. Att det slår olika beror på att sportfisket sker vid de miljöer vi vill skydda.  

För att få en bättre och mer rättssäker kontroll av de fiskefria zonerna föreslås AIS, alltså ett system för att identifiera och följa fartyg, bli obligatoriskt för både yrkes- och sportfiskare.   Räkfiske föreslås endast få ske i de delar av Natura 2000-området där trålning är tillåtet under måndag – torsdag, för att undvika ökat fisketryck utanför de fiskefria zonerna.  

Förslaget innebär också förbud att ankra i fiskefria zoner och i zoner för sportfiske.  

Förslaget till fiskeregleringar har tagit fram i en omfattande dialog med företrädare för yrkesfiske, sportfiske, myndigheter och forskningsinstitutioner i Sverige, Norge och Danmark.  

Remissen och kartorna kan laddas ner från projekt Hav möter Lands webbplats: www.havmoterland.se, Kust- och havsplanering, Hållbart nyttjande av Bratten.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18