Låga grundvattennivåer i delar av länet

Grundvattennivån är låg i stora delar av Västra Götalands län. I Sjuhärad och södra Skaraborg är nivåerna långt under det normala. Det betyder att det kan vara eller bli problematiskt med vattentillgången i enskilda brunnar.

Har du en egen brunn bör du kontrollera vattennivån. Det tar lång tid och kräver mycket nederbörd att återställa nivåerna i grundvattnet till det normala.  

Just nu har endast Dalsland, norra Bohuslän och nordöstra Skaraborg grundvattennivåer som är i det närmaste normala. I resten av länet är vattennivåerna låga eller mycket låga. Mest problematiskt är det i Sjuhärad och södra Skaraborg.  

På Livsmedelsverkets och Sveriges geologiska undersöknings webbplatser kan du läsa mer om brunnar, dricksvatten och grundvattennivån.

 

Har du funderingar ska du i första hand vända dig till din kommun.