Feskekörka blir byggnadsminne

Länsstyrelsen har beslutat att förklara Feskekörka i Göteborg som byggnadsminne.
Bild på Feskekörka. Foto:Klara Hammarling

– Feskekörka är helt unik i sin utformning och en av Göteborgs främsta ikonbyggnader med ett exponerat läge vid kanalen. Att den nu förklaras som byggnadsminne innebär att fasaden ska bevaras liksom byggnadens särskilda karaktär med den öppna hallen och takets speciella konstruktion, säger Lena Emanuelsson, antikvarie på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Tidigare hade försäljning av fisk gjorts vid Lilla Torget och flyttades till Rosenlund 1849 då Gustav Adolfs torg blev stadens finrum. Försäljningen av fisk gjordes till en början under öppen himmel invid kanalen. De hygieniska kraven ändrades och ställde krav på en fiskhall.

Victor von Gegerfelt, som ritade Feskekörka, var en av de arkitekter som vid sekelskiftet satte sin prägel på Göteborg. Feskekörka byggdes 1874 och blev då en sevärdhet i staden. Den var centrum för fisket i Göteborg fram till 1910 då fiskhamnen vid Majnabbe öppnade. Feskekörka är än i dag en sevärdhet och turistmål och används fortfarande som fiskförsäljningshall.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18